ონლაინ შეკვეთა

თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, ზუგდიდი:

  • მიწოდების ვადა თანხის ჩარიცხვიდან 2 სამუშაო დღე.
  • 100₾-ზე მეტი ღირებულების პროდუქციის მიტანა - უფასოა.

  • ლიფტის არსებობის შემთხვევაში - უფასოდ ატანა;
  • ლიფტის არარსებობის შემთხვევაში - უფასოდ ატანა, მე-5 სართულის ჩათვლით.

  • სხვა შემთხვევაში - თბილისში 30₾, თბილისის შემოგარენში - 50₾.
  • ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და ზუგდიდი - 20₾.

დანარჩენი რეგიონებში:

  • მიწოდების ვადა თანხის ჩარიცხვიდან 2-4 სამუშაო დღე.
  • ღირებულება - 1კმ 2₾, მანძილი აითვლება უახლოესი ფილიალიდან.

Van-02-Qeb-1-1024x508.jpg