განვადება

0%-დან განვადებას გთავაზობთ - თიბისი ბანკი, საქართველოს ბანკი და კრედო ბანკი 


0%-დან განვადება თანამონაწილეობის გარეშე.

განვადების ვადა: 3-24 თვე.


მომხმარებელი განვადების ხელშეკრულების გაფორმებისას წინასწარ იხდის განვადების გაცემის საკომისიო თანხას. სურვილის შემთხვევაში, მისი გადანაწილებაც არის შესაძლებელი.0%-დან განვადება.
განვადების ვადა: 3-24 თვე.

აუცილებელია 10%-იანი თანამონაწილეობა.
ბანკის კლიენტებისთვის თანამონაწილეობა აუცილებელი არ არის.0%-დან განვადება.

განვადების ვადა: 3-48 თვე.

სესხის გაცემის საკომისიო განისაზღვრება ინდივიდუალურად, რომელიც დამოკიდებულია განვადების ვადაზე. საკომისიოს მინიმალური ოდენობა 4.9%-ია.

შემოსავლების დადასტურება და წინასწარი შენატანი სავალდებულო არ არის.


სხვა ბანკები


ზემოთ ჩამოთვლილი ბანკების გარდა, სხვა ბანკებთან, ჩვენს კლიენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სტანდარტული სამომხმარებლო სესხებით.