ლიცენზიები და სერტიფიკატები

ლიცენზიები და სერტიფიკატები

წარმოგიდგენთ კომპანია «ქებული კლიმატის» სერთიფიკატებსა და ლიცენზიებს, რომლებიც ადასტურებენ შესაბამისობის ხარისხს და აკმაყოფილებელ უსაფრთხოების მოთხოვნებს წინასწარ განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტებისა და წესების მიხედვით.

Mastas ავტორიზებული დილერი

Mastas ავტორიზებული დილერის სერტიფიკატი.

International Quality Summit Award

ხარისხის საერთაშორისო სამიტის ჯილდო.

International Quality Summit Award

ხარისხის საერთაშორისო სამიტის ჯილდო.

Caucasus Build

Caucasus Build მონაწილეობისათვის.

Olefini ავტორიზებული დილერი

Olefini ავტორიზებული დილერის სერტიფიკატი.

Grundfos ავტორიზებული სერვის პარტნიორი

Grundfos ავტორიზებული სერვის პარტნიორი საქართველოში.

Sustainable energy 2013

ტექნოლოგიურ გამოფენაში მონაწილეობისათვის.

Sustainable energy 2012

ტექნოლოგიურ გამოფენაში მონაწილეობისათვის.