სახურავის ვენტილატორი

ვაჩვენოთ როგორც:      

სახურავის ვენტილატორები ჰაერის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გაშვებით.