არხული ვენტილატორი

ვაჩვენოთ როგორც:      

Helios-ის მართკუთხა და და მრგვალი არხული ვენტილატორები.