ვენტილაცია

მართკუთხა და და მრგვალი არხული ვენტილატორები.
ვენტილატორის ავტომატიკა, ცენტრალური გამწოვი ბოქსი, ავტომატური გილზა, ფანჯრის ცხაურა.
სამზარეულოს გამწოვი და მულტიფუნქციური ვენტილატორები.
საყოფაცხოვრებო ვენტილატორები.
სახურავის ვენტილატორები ჰაერის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გაშვებით.
დაბალწნევიანი და მაღალწნევიანი ღერძული ვენტილატორები.
ჰაერის მომზადებისათვის საჭირო აგრეგატი
ჰაერის ფილტრაციისათვის საჭირო აქსესუარები
ჰაერსატარები და მისთვის საჭირო აქსესუარები

სხვადასხვა დანიშნულების ვენტილატორები, სავენტილაციო აქსესუარები, ჰაერსატარები, ჰაერის მომზადების დანადგარები.