თუჯის არმატურა

ვაჩვენოთ როგორც:      
საწყობშია
შეკვეთა
საწყობშია
შეკვეთა
საწყობშია
შეკვეთა
საწყობშია
შეკვეთა
საწყობშია
შეკვეთა
შეკვეთა
საწყობშია
შეკვეთა

კომპენსატორები, მილტუჩები, საკვალთები, უკუსარქველები, ურდულები, წყლის ფილტრები, წნევის დამგდები სარქველები.