ბუნებრივ აირზე და დიზელზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის ქვაბი

შეკვეთით

ERENSAN–ის ფოლადის ქვაბები გამოირჩევა მაღალი ეფექტურობით და ხანგრძლივი საექსპულატაციო ვადით. სპეციფიური კონსტრუქცია განაპირობებს დანალექების წარმოშობის მინიმიზაციას, სითბოს დაბანალსებულ განაწილებას წვის კამერაში და მის თანაბარ გაფართოვებას.

პროდუქციის შეკვეთა კითხვის დასმა

1966 წელს დაარსებული კომპანია ERENSAN აწარმოებს გათბობის ქვაბებს. ფირმა გახლავთ ლიდერი დიდი ფართების გათბობის სისტემების ბაზარზე. განსაკუთრებულ მახასიათებელს წარმოადგენს ‘’რევერსიული ალის’’ ტექნოლოგია. კონსტრუქციულად გაანგარიშებული უკუწნევა განაპირობებს სანთურის ალის რევერსიულ ბრუნვას. გახურებულ ნაწვავ აირებს ხელმეორედ უხდება ალთან შეხება და ხდება საწვავის ნაწილაკების სრული დაწვა. სპეციალური ტურბულატორები ზრდის გახურებული აირის სიჩქარეს სახურებელ მილებში, რაც განაპირობებს ოპტიმალურ თბოგადაცემას. უმაღლესი ხარისხის ფოლადი და პლაზმური დანადგარებით დამცავი აირების გარემოში შესრულებული შედუღება გამაპირობებს დანადგარის ხარისხს, რომელიც შეესაბამება უმაღლესი ევროსტანდარტების მოთხოვნებს. იხილეთ მეტი...

პროდუქციის შეკვეთა
საიტიდან პროდუქციის შეკვეთის შემდეგ, ჩვენ დაგიკავშირდებით იმავე სამუშაო დღეს და გაგიწევთ მომსახურებას.  გაიგე მეტი

დოკუმენტები

სიაში დაბრუნება