სტაციონარული ქვაბის სანთურა

ვაჩვენოთ როგორც:      

ბუნებრივ აირზე, დიზელზე და ბუნებრივ აირზე და დიზელზე მომუშავე სტაციონარული ქვაბის სანთურები.