ცენტრალური გათბობის საყოფაცხოვრებო ქვაბი

ვაჩვენოთ როგორც:      
1699 ლარი
1949 ლარი

ცენტრალური გათბობის ქვაბ(ებ)ი. საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ბუნებრივ აირზე მომუშავე ქვაბები.