ანტიფრიზი

ვაჩვენოთ როგორც:      

ანტიფრიზი - გათბობის სისტემის კოროზიისა და გაყინვისგან დასაცავად.